Home > Blossary: The Best PC Games Of 2014
2014 is going to see the release of some of the best games on the PC. Here's what's in store for PC gaming in 2014.

Category: Entertainment

1 Term

Created by: stanley soerianto

Number of Blossarys: 107

My Terms
Collected Terms

Diablo III: Các thần linh hồn là các gói mở rộng đầu tiên cho hành động nhập vai trò chơi Diablo III. Nó đã được tiết lộ tại Gamescom 2013. Nó được phát hành cho PC và Mac Phiên bản của Diablo III vào 25 Tháng ba, 2014. Blizzard đã tuyên bố việc mở rộng sẽ được chuyển đến giao diện điều khiển phiên bản của Diablo III. Các gói mở rộng nội dung sẽ được phát hành như một phần của Diablo III: Phiên bản Ultimate Edition ác cho bàn giao tiếp. Vào tháng 5 năm 2014, Blizzard đã thông báo rằng Diablo III: Ultimate Edition ác sẽ được phát hành vào ngày 19 tháng 8 cho các PlayStation 4, một Xbox, PlayStation 3 và Xbox 360. Phiên bản đó sẽ mở rộng các trò chơi Diablo III cơ sở trên PlayStation 3 và Xbox 360, và mang lại các trò chơi đầu tiên cho PlayStation 4 và một Xbox.

Domain: Games; Category: Computer games

Diablo III: Các thần linh hồn là các gói mở rộng đầu tiên cho hành động nhập vai trò chơi Diablo III. Nó đã được tiết lộ tại Gamescom 2013. Nó được phát hành cho PC và Mac Phiên bản của Diablo III vào 25 Tháng ba, 2014. Blizzard đã tuyên bố việc mở rộng sẽ được chuyển đến giao diện điều khiển phiên bản của Diablo III. Các gói mở rộng nội dung sẽ được phát hành như một phần của Diablo III: Phiên bản Ultimate Edition ác cho bàn giao tiếp. Vào tháng 5 năm 2014, Blizzard đã thông báo rằng Diablo III: Ultimate Edition ác sẽ được phát hành vào ngày 19 tháng 8 cho các PlayStation 4, một Xbox, PlayStation 3 và Xbox 360. Phiên bản đó sẽ mở rộng các trò chơi Diablo III cơ sở trên PlayStation 3 và Xbox 360, và mang lại các trò chơi đầu tiên cho PlayStation 4 và một Xbox.

Domain: Games; Category: Computer games

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
My other Blossarys

Blossary containing nerve cell related deseases.

Category: Health

By: stanley soerianto

Fitness trackers will someday be obviated by ...

Category: Technology

By: stanley soerianto

Some of the most renowned actors of the United ...

Category: Entertainment

By: stanley soerianto

The aim of this list of programming languages is ...

Category: Languages

By: stanley soerianto