Home > Blossary: Dangerous Dog Breeds
The list gives description of some of the most dangerous dog breeds in the world

Category: Animals

1 Term

Created by: farooq92

Number of Blossarys: 47

My Terms
Collected Terms

Không ai có thể phủ nhận rằng nó có bản năng tích cực. Miễn là họ có thể được nâng lên như là chó gia đình. Họ có thể giết chết các động vật nhỏ như mèo trong giây, họ thậm chí có thể tấn công pitbulls khác. Những nét tương đồng di truyền của con bò giống chó có thể làm cho nó khó khăn cho các chuyên gia để trực quan xác định các giống, và trong khi hỗn hợp giống chó thường được dán nhãn một "pit bull" nếu họ có một số đặc tính vật lý như một quảng trường hình trụ hoặc cồng kềnh cơ thể loại, các nhận dạng thị giác của hỗn hợp giống chó không được khuyến khích bởi cộng đồng học thuật. Bình luận của văn học y tế tìm thấy rằng pit bò và pit bull cross-giống đã gặp 42-45% của cuộc tấn công con chó. Người thiệt mạng đã được báo cáo thường xuyên nhất khi trẻ em bị tấn công, với 70% nạn nhân dưới 10 tuổi. Xuất xứ: Chúng tôi; Trọng lượng: £ 30-55; Chiều cao: 18-22 inch.

Domain: Animals; Category: Dogs

Không ai có thể phủ nhận rằng nó có bản năng tích cực. Miễn là họ có thể được nâng lên như là chó gia đình. Họ có thể giết chết các động vật nhỏ như mèo trong giây, họ thậm chí có thể tấn công pitbulls khác. Những nét tương đồng di truyền của con bò giống chó có thể làm cho nó khó khăn cho các chuyên gia để trực quan xác định các giống, và trong khi hỗn hợp giống chó thường được dán nhãn một "pit bull" nếu họ có một số đặc tính vật lý như một quảng trường hình trụ hoặc cồng kềnh cơ thể loại, các nhận dạng thị giác của hỗn hợp giống chó không được khuyến khích bởi cộng đồng học thuật. Bình luận của văn học y tế tìm thấy rằng pit bò và pit bull cross-giống đã gặp 42-45% của cuộc tấn công con chó. Người thiệt mạng đã được báo cáo thường xuyên nhất khi trẻ em bị tấn công, với 70% nạn nhân dưới 10 tuổi. Xuất xứ: Chúng tôi; Trọng lượng: £ 30-55; Chiều cao: 18-22 inch.

Domain: Animals; Category: Dogs

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
My other Blossarys

Some of the Famous Inventors of All time

Category: Science

By: farooq92

The list shows some of the most popular cartoons ...

Category: Entertainment

By: farooq92

The list gives you description about some of the ...

Category: History

By: farooq92

We keep hearing about Green peace Activists, ...

Category: Other

By: farooq92