norriew05

Seremban, Malaysia

5 Kifejezés    0 Szójegyzék    0 Követő    18105 Viewers

norriew05

Seremban, Malaysia

5 Kifejezés    0 Szójegyzék    0 Követő    18105 Viewers

norriew05's Terms

peruntukan

Advertising; Billboard advertising

Jumlah unit yang diperlukan untuk mencapai tahap Kadar Mata Kasar (Gross Rating Point) yang diingini untuk pasaran tertentu. Paparan poster panel tradisional sebilangannya ...

butiran kewangan

Financial services; Accountancy

Unit matawang digunakan dan modal/harta dan hutang-piutang yang diterima atau dibayar dalam bentuk tetap atau unit matawang yang ditentukan

bayaran minima pajakan

Financial services; Accountancy

Bayaran bagi tempoh pemajakan dimana pemajak perlu membayar, kecuali sewa kontingensi, biaya bagi perkhidmatan dan cukai perlu dibayar dan bayaran balik oleh tuan pajak, berserta: ...

Viewers(18105) View all

Követő(0) View all

norriew05 doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

norriew05 is not following any users.